BEGROTING, KENMERK LK6058

 


 

Bergen op Zoom, 21 oktober 2006

 

Gemeente Bergen op Zoom 

t.a.v. de heer Christophersen 

 

Betreft: begroting, kenmerk LK6058 

 

Geachte Heer Christophersen, 

In het kader van de schriftelijke vragenronde inzake de begroting heeft de BSD de navolgende vragen. 

Op pagina 7 wordt gesteld: “De te geringe kostendekkendheid van de bouwleges”. Van belang daarbij is te weten:

– wat is de kostendekkendheid? 

– welke kosten worden daarvoor in directe zin gemaakt en zijn daar derhalve aan toe te rekenen? 

– welke kosten worden daar in indirecte zin voor gemaakt en in hoeverre worden die kosten toegerekend en mogen zij daaraan worden toegerekend? 

Gaarne een opsomming in absolute getallen en kostensoort! 

Op pagina 81 worden wel de perceptiekosten van de OZB vermeld, maar die van de andere lokale heffingen niet!

– wat zijn de perceptiekosten (inclusief het bijhouden van de verordeningen) van de andere heffingen? 

Met vriendelijke groet, 

Namens de BSD-fractie, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *