ESDOORN, KENMERK LK6059

 


 

Bergen op Zoom, 21 oktober 2006

 

Aan Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: esdoorn, kenmerk LK6059 

 

Geacht College, 

In de Bergen op Zoomse Bode van 8 oktober j.l. stond onder te kappen bomen de aankondiging dat een esdoorn op het Thaliaplein gekapt zou worden. Als reden werd opgegeven: “op leeftijd en verzwakt”. 

Nu is ondergetekende geen expert in esdoorns, dus ik interpreteerde de wat vage omschrijving als ‘de boom zal dus wel ziek zijn’. 

BSD boom1 BSD boom2Nu de monumentale esdoorn gekapt is, is de stronk goed te beoordelen en is aan de circa 80 centimeter doorsnede niets te zien, dat ook maar op enige ziekte zou duiden (zie foto). Sterker nog het hout blaakt van gezondheid. 

Het komt de BSD fractie nu (dus achteraf) voor dat deze boom wel oud, maar zeker niet verzwakt was. Gezien de situatie rond de locatie van de stronk, lijkt het dat hij ‘in de weg’ stond en een herinrichting van het Thaliaplein makkelijker is zonder, dan met deze kennelijk oude, maar gezonde esdoorn.

Ondergetekende heeft vanaf nu geen vertrouwen meer in de gedane toezegging dat de gemeente zou blijven handelen, als ware de oude kapvergunning nog van kracht. Hier is een gezonde boom met een monumentale uitstraling gekapt, omdat hij naar mijn overtuiging in de weg stond. Toegezegd is dat alleen zieke en/of gevaarlijke bomen gekapt zouden worden. Nu kan mijn conclusie niet anders zijn dat ik in mijn onnozelheid en in mijn naïeve vertrouwen in de betrokken ambtelijke afweging niet meer kan aannemen dat een vage term als “op leeftijd en verzwakt” dus “ziek” zou zijn.

Foei College, zo is het niet afgesproken. In het vervolg kan dus volgens afspraak alleen “ziek en/of gevaarlijk” leiden tot incidenteel kappen. 

Met vriendelijke groet, 

namens de BSD-fractie,

 

L.H. van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *