VERGADERSCHEMA 2007, KENMERK LK6063

 


 

Bergen op Zoom, 1 december 2006 

 

Aan de Voorzitter vd Gemeenteraad

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: vergaderschema 2007, kenmerk LK6063

 

Geacht Heer Polman, 

Het presidium heeft voor 2007 een vergaderschema vastgesteld dat zeer afwijkend is van wat in onze gemeente reeds meer dan 20 jaar gebruikelijk was. Ik ben in hoge mate getroffen door deze wijziging. We gaan van een schema met een bepaalde systematiek naar aan vergaderschema zonder een voor mij herleidbare systematiek.

In mijn externe verplichtingen heb ik alles gedaan om te komen tot zodanige vergaderschema’s in 2007 dat ik altijd de vergaderingen in de traditionele commissieweek en op de traditionele data voor de raadsvergadering bij zou kunnen wonen.

Nu is op 27 november een volstrekt ander schema vastgesteld.

Ook voor 2008 voorzie ik nu problemen, omdat er geen systematiek aan het vergaderschema is te ontlenen. 

Naar mijn mening is het eigenlijk onbehoorlijk dat op een zodanig laat tijdstip een sterk afwijkend schema 2007 wordt vastgesteld. Op geen enkele wijze heeft ondergetekende hiermee rekening kunnen houden. Tot op heden waren de vergaderschema’s geen discussiepunt, omdat afwijkingen van de systematiek beperkt waren en, indien aanwezig, voorspelbaar waren wegens logische redenen. Nu echter het presidium zo afwijkend heeft beslist, rijzen de vragen:

– op basis van welke bevoegdheid kan het presidium dit soort verreikende besluiten nemen?

– heeft het presidium deze bevoegdheid? 

– zo ja, op welke wijze heeft zij deze verkregen? 

Ook voor burgers is het van belang dat bijvoorbeeld raadsvergaderingen op herkenbare data plaatsvinden. Dit bevordert de passieve ervaring daarvan door bijvoorbeeld naar de raadsvergaderingen op de radio te luisteren. 

Ik verzoek U spoedig te antwoorden, zodat ik eventueel nadere acties kan ondernemen om deze eventuele onrechtmatige daad terug te draaien. Ik doe een dringend beroep op U, als door de Kroon aangestelde, de rechtmatigheid in deze te hoeden. 

Hoogachtend, 

namens de BSD-fractie, 

L.H. van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *