KAPPEN BOMEN, KENMERK LK6065

 


 

Bergen op Zoom, 6 december 2006 

 

S P O E D ! 

Aan Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: kappen bomen, kenmerk LK6065

 

Geacht College, 

BSD eik1 BSD eik2 BSD eik3Ondergetekende heeft geconstateerd dat een fors aantal bomen in de laanstructuur (zie foto) loodrecht staande op de ingang van de kwekerij Ruytershove geblest is.

Het betreffen overwegend zeer forse eiken. Indien het voornemen tot kappen van deze bomen wordt uitgevoerd, is dat een enorme aantasting van de laanstructuur. Sterker nog er blijft vrijwel niets van over. Enkele van de gebleste bomen hebben in het verleden stormschaden opgelopen. Er zijn er echter ook die nog geheel intact zijn (zie foto’s). 

De BSD-fractie verzoekt U dringend voorlopig niet tot kap over te gaan en nadrukkelijk een bestuurlijke afweging te maken. Het kan niet zo zijn dat financiële redenen (opbrengst hout) ten grondslag liggen aan deze kap. Ook in het verleden heb ik reeds vragen gesteld over houtkap in dit gebied. Toen betrof het uitdunnen in voormalige productiebossen. 

Ondergetekende vindt de nu aangegeven ingreep te fors en ziet de laanstructuur graag behouden. 

Uw schriftelijk antwoord afwachtend. 

Met vriendelijke groet, 

namens de BSD-fractie 

L.H. van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *