BESTEMMINGSPLAN AUGUSTAPOLDER, KENMERK LK6068

 


 

Bergen op Zoom, 18 december 2006

 

Aan Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Bestemmingsplan Augustapolder, LK6068/HD 

 

Geacht College 

Nu door de Raad van Staten een deel van het bestemmingsplan Augustapolder is verworpen, is een nieuwe situatie ontstaan. Van een ‘harmonisch’ ontwerp is een substantieel deel weggesneden. De volgende vragen dienen zich nu aan: 

1. Beoogt het college alsnog goedkeuring te verkrijgen voor het, eventueel aangepaste, plan aan de zuidkant van de Markiezaatsweg, waarmee de bezwaren van de Raad van Staten worden weggenomen? 

2. Vindt hierover overleg plaats met de provinciale overheden en wat is de inhoud daarvan? 

3. Overweegt het college aanpassingen van de plannen aan de noordkant van de Augustapolder? Betreft dit dan alleen landschaptechnische en stedenbouwkundige aanpassingen.? 

Er is in de plannen rekening gehouden met een aanzienlijk woningbestand ten zuiden van de Markiezaatsweg. Het verkeerscirculatieplan voor de wijk Fort-Zeekant is bijvoorbeeld gebaseerd op het volledig ten uitvoer brengen van het plan. Ook de capaciteit van de zogenaamde “brug” (economisch, middenstand, verkeerstechnisch, wijkaccommodatie etc.) is gebaseerd op veel grotere aantallen bewoners Augustapolder dan nu door het besluit van de Raad van Staten kan worden geëffectueerd.

De BSD-fractie stelt het op prijs kennis te kunnen nemen van uw plannen in dezen. 

Overigens vindt de BSD-fractie het gebied ten zuiden van de Markiezaatsweg (het vlakke polderland tegen een deel van de Brabantse Wal ter hoogte van de Kraaienberg) de moeite van het in de huidige toestand behouden waard. 

Graag een schriftelijke reactie. 

Met vriendelijke groet, 

namens de BSD-fractie 

L.H. van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.