DETAILS 8, KENMERK LK6069

 


 

Bergen op Zoom, 27 december 2006

 

Aan Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: details 8, kenmerk LK6069

 

Geacht College,

Zo nu en dan wordt de Bosstraat bij de hoek van de Hoogstraat door paaltjes afgesloten waardoor bewoners/gebruikers van de parkeergarage met de ingang in de Potterstraat deze niet anders kunnen bereiken dan door tegen de verkeersregels in de gedwongen rijrichting te negBSD engelsestraat1eren. Vaak is dan niet te ontdekken wat de reden is voor de afsluiting. Hierdoor ontstaat de indruk dat er enerzijds geen rekening wordt gehouden met hun belangen en anderzijds afsluitingen langer duren dan strikt noodzakelijk is. Graag hiervoor Uw aandacht. Ook een waarschuwingssysteem bijvoorbeeld door het verzenden van een e-mail zou veel ergernis voorkomen. 

Het tweede detail waBSD engelsestraat2arvoor de BSD-fractie Uw aandacht vraag is de afvalcontainer in de Penstraat. Deze openbare ondergrondse afvalcontainer is nog steeds niet met een chiplezer uitgerust. Hierdoor kan iedereen daar zijn afval kwijt. Ondergetekende constateert vooral een gebruik door ondernemers uit deze omgeving, terwijl zij hun bedrijfsval tegen betaling per kilo zouden moeten afvoeren. Hier is sprake van “freerider”gedrag ten koste van de burger. College, maak hier een einde aan!

Ter onderbouwing van het derde detailpunt treft Uw Colleges twee foto’s aan, genomen op 22 december 2006 om 12.45 uur in de Engelsestraat. De foto’s spreken voor zich. Gaat Uw College handhaving serieus nemen? Of verplaatst men de paaltjes weer naar de hoek met de Nieuwstraat? 

BSD zaterdagmarktTenslotte de zaterdagmarkt op het St. Catharinaplein. Deze is al maanden niet meer zo uitgebreid als voorheen. Bijgevoegde foto laat zien dat een aantal parkeerplaatsen niet benut kunnen worden op een moment dat er een groot te kort is aan parkeerplaatsen (zaterdag). Dit kan toch beter. Zowel nuttig voor de bezoekers/parkeerders als voor de gemeentelijke portemonnaie. 

Beantwoording is niet nodig, Uw handelen wel. 

Met vriendelijke groet, 

L.H. van der Kallen  

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *