WELSTANDSVRIJ, KENMERK LK70003

 


 

Bergen op Zoom, 5 januari 2007 

 

Aan Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: welstandsvrij, kenmerk: LK70003

 

Geacht College, 

Recent heeft een raadsmeerderheid middels een motie Uw College de opdracht gegeven met voorstellen te komen een gebied binnen de gemeente als proef welstandsvrij te maken. De BSD-fractie wijst Uw College in dit kader graag op de gemeente Venray (ca. 40.000 inwoners), die met ingang van maart 2007 de welstandscommissie geheel afschaft.

80 % van de aanvragen (kleinere bouwplannen) zullen dan middels een snelle toets doorgang kunnen vinden. Voor de grotere plannen worden bouwcoaches aangesteld die initiatiefnemers vanaf het begin door de procedures leiden. Voor uitlegplannen hanteert men beeldkwaliteitsplannen. Dit is deregulering. Van een welstandsnota van 186 pagina’s (2004) gaat men naar een beleidsnota Ruimtelijke Kwaliteit Venray van 24 pagina’s.

Met een instelling van een jaarlijkse architectuurprijs denkt men in Venray toch dat, ondanks de deregulering of misschien wel dankzij, de bouwkwaliteit omhoog kan. 

De BSD-fractie verzoekt Uw College de motie breed op te pakken en het ‘gebied’ uit de motie te vertalen naar heel Bergen op Zoom met uitzondering van de binnenstad. 

Antwoord is niet nodig. Het kijken over de grens wordt wel door de BSD-fractie gewaardeerd. 

Met vriendelijke groet,

Namens de BSD-fractie, 

L.H. van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *