INVALIDENPARKEERKAART, KENMERK LK70005

 


 

Bergen op Zoom, 6 januari 2007 

 

Aan Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: invalidenparkeerkaart, kenmerk: LK70005

 

Geacht College, 

In het beleidskader 2007-2010 was opgenomen het voornemen van het College om de medische advieskosten voor het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart (gezien de daaraan verbonden kosten) geheel ten laste te brengen van de aanvragers. Gelukkig is dit voornemen middels een amendement verhinderd. 

In de discussies rond dit onderwerp is aangegeven dat deze advieskosten meer dan € 100,– waren. In het raadsdebat is zelfs het bedrag van € 350,– genoemd, zonder dat dit door het College is gecorrigeerd. Het zal dus wel juist zijn.

Het bevreemdt de BSD-fractie dan ook dat deze kosten voor medisch advies elders slechts een fractie zijn van de genoemde bedragen. In de gemeente Bernheze is recent een beleidsnotitie verschenen inzake de kostendekkendheid van retributies. Het gedeelte over de gehandicaptenparkeerkaart wil de BSD-fractie U niet onthouden: 

“Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken of verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart bedraagt € 24,85. Hierna volgt een overzicht om te komen tot een 100% kostendekkend tarief.

– informatie verstrekken, ontvangen van aanvraag en betaling (10 minuten * uurtarief van € 57,64) € 9,61

– medisch advies aanvragen, opmaken rapport en beschikking opstellen en verzenden van een brief aan de cliënt (30 minuten * uurtarief van € 73,01) € 36,51

– aanmaken kaart, bellen van de cliënt en afgeven van de kaart (10 minunten * uurtarief van € 57,64) € 9,61

– kosten aanschaf aanvraagformulier, gehandicaptenparkeer14,48

– medisch advies € 47,00

Totaal € 117,21”  

Curieus is het feit dat de kosten voor een medisch advies in Bernheze voor hetzelfde doel slechts € 47,– bedragen. Dit steekt schril af tegen de honderden euro’s in Bergen op Zoom.  

De BSD-fractie verzoekt Uw College in deze, maar mogelijk ook ten aanzien van andere diensten, middels een benchmark de werkelijke kosten van gemeentelijke diensten in kaart te brengen en op deze manier te leren van anderen en daarmee de kosten te verlangen in plaats van met voorstellen te komen die de kosten voor kwetsbare groepen verhogen. 

Graag schriftelijk antwoord. 

Met vriendelijke groet,

Namens de BSD-fractie, 

L.H. van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.