VRAGEN CIE RUIMTELIJKE ORDENING

 


 

Rondvraag commissie RO 24 januari 2007 

 

1. Parkeerterrein Ziekenhuis Lievensberg 

Op 1 juli 2006 heeft de BSD per brief vragen gesteld omtrent de bereikbaarheid van het parkeerterrein achter het Ziekenhuis Lievensberg en de verkeerssituatie op de Mathijssenstraat en de Doctor de Ramlaan. De filevorming rond 07.45 – 08.15 uur doet zich nog steeds voor. Toen is opgemerkt dat het ziekenhuis de hefbomen zou openen bij filevorming. Dit gebeurt nog steeds niet! 

Wat zijn de gemeentelijke rechtsmiddelen om aan deze onwenselijke en gevaarlijke situatie een einde te maken en is de gemeente bereid deze toe te passen? 

2. Parkeren fietsen nabij het NS station 

Op 3 oktober 2006 stuurde de BSD fractie het college in deze een brief met foto’s. Kort daarna is er een opruimactie geweest. Ondertussen is de situatie weer als vóór 3 oktober 2006! 

Waarom herhaalt de gemeente dit soort opruimacties niet?

De borden ‘verboden fietsen te plaatsen en fietsen worden verwijderd’ zijn op deze wijze volstrekt lachwekkend. 

3. Grenzen bebouwde kommen 

Wat zijn de grenzen van de bebouwde kommen in de gemeente Bergen op Zoom in het kader van de Boswet en vallen deze samen met de bebouwde komgrenzen in het kader van de Wegenverkeerswet? Wanneer heeft de raad dit vastgesteld? Ambtelijke navraag heeft niet geleid tot een antwoord. 

4. Fietspad Arnold Asselbergsstraat 

Het fietspad gelegen naast de Arnold Asselbergsstraat tussen de Burg. Mathonstraat en de Williamstraat is ernstig verzakt. Dit is in de periode van de werkzaamheden ter plaatse verergerd. Mogelijk heeft de belasting met zware materialen en werktuigen het inzakken van een onderliggend buiten gebruik gesteld riool een en ander verergerd. Op het fietspad blijft na en tijdens regenval langdurig water staan. De afwatering is door de verzakkingen aanmerkelijk verslechterd.  

Is het college van de klachten van een omwonende daaromtrent bekend? 

Wanneer wordt de boel aangepakt? 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.