MOTIE PARKEERNORMERING

 


 

M O T I E 

 

De gemeenteraad van de gemeente Bergen op Zoom in vergadering bijeen op 1 februari 2007 behandelend SROB/07/008 Parkeernormering. 

Overwegende dat: 

– rijksbeleid er in toenemende mate op gericht is de arbeidsparticipatie van vrouwen te bevorderen; 

– de wijzigingen in pensioenstelsels en de oudedagsvoorzieningen vrouwen vrijwel dwingen te gaan werken; 

– de individualisering van het fiscale systeem er toe leiden dat in toenemende mate meerdere kostwinners in een gezin noodzakelijk zijn om de kosten te dekken; 

– het vorenstaande leidt tot meerdere auto’s per gezin. 

Concluderende dat: 

– rijksbeleid de veroorzaker is van ervaren parkeerproblematiek in woonwijken; 

– het kostenveroorzaker-betaalt-principe voor het Rijk een leidend principe is. 

Spreekt als haar mening uit: 

dat de rijksoverheid de kostenveroorzaking van haar beleidsbeslissingen bij gemeenten dient te vergoeden middels extra stortingen in het gemeentefonds. 

De raad verzoekt het College deze motie ter kennis te brengen bij regering en parlement en gemeenteraden van de Nederlandse gemeenten op de hoogte te stellen van deze motie en gaat over tot de orde van de dag. 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *