DE STER, KENMERK LK70006

 


 

Bergen op Zoom, 31 januari 2007 

 

Aan Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: De Ster, kenmerk: LK70006 

 

Geacht College, 

Op maandag 29 januari 2007 woonde ondergetekende de hoorzitting bij van de adviescommissie voor de bezwaarschriften inzake het niet tijdig nemen van een besluit omtrent een aangevraagde vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet met betrekking tot het pand Korenbeursstraat 40, het voormalige cafébedrijf “De Ster”. 

Ik verbaasde mij in hoge mate dat het nemen van een besluit in deze zo lang, te lang, heeft geduurd en nog duurt en een ondernemer en verhuurder ernstig in hun belangen zijn geschaad. Wat mij ook verbaasde was het feit dat zonder een Wet BiBo-advies toch op basis van deze wet tot een negatief besluit zal worden gekomen.

Lopende de hoorzitting bekroop mij het gevoel dat hier mogelijk sprake was van een andere agenda van de gemeentelijke ambtenaren c.q. het gemeentebestuur. Deze agenda zou in hoge mate onoorbaar zijn. 

Om die gedachte definitief uit mijn hoofd te krijgen, de volgende vragen: 

1. Beoogt het college in het pand Korenbeursstraat 40 de vestiging van een sociaal-culturele instelling c.q. is het betrokken pand in deze een mogelijke locatie? 

2. Wordt c.q. is hervestiging van “Ons Bergen” in het pand Korenbeursstraat 40 overwogen? 

3. Heeft de gemeente (bestuurlijk of ambtelijk) ooit een bestemmingsplanwijziging voor de locatie Korenbeursstraat 40 overwogen of daartoe plannen ontwikkeld? 

Graag schriftelijk antwoord. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de BSD-fractie, 

L.H. van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *