SUBSIDIE SOG, KENMERK LK70007

 


 

Bergen op Zoom, 31 januari 2007 

 

Aan Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: subsidie SOG, kenmerk: LK70007 

 

Geacht College, 

Op maandag 29 januari 2007 woonde ondergetekende de hoorzitting bij van de adviescommissie voor de bezwaarschriften inzake de waarderingssubsidie voor het Stedelijk Overleg Gehandicaptenbeleid (SOG). 

Wat ondergetekende bevreemde waren elementen in de bijdrage van de representante van Uw college. Ze verkondigde dat de halveringen van de subsidie van het SOG gebaseerd waren op de afbouw van de subsidie. De afbouw zou gebaseerd zijn op besluitvorming in deze gelet op de samenloop van activiteiten van het SOG en de Gehandicapten Advies Raad (GAR). 

De BSD-fractie is niet bekend met de besluitvorming tot afbouw. Wel met de besluitvorming tot vermindering in het kader van het Welzijnsprogramma. Afbouw komt de BSD-fractie ook merkwaardig voor, gezien het verschil in taken tussen het SOG en de GAR. Het feit dat er deels sprake is van een personele unie doet daar niets aan af. De GAR adviseert Uw college gevraagd en ongevraagd. De SOG adviseert iedereen gevraagd en ongevraagd. De SOG onderhoudt contacten op provinciaal en regionaal niveau om de belangen te behartigen van de in het SOG vertegenwoordigde organen en instellingen. Tevens voert het SOG acties ten behoeve van bijvoorbeeld de toegankelijkheid van gebouwen en evenementen. Voorbeelden zijn o.a. ook de succesvolle acties tegen het uitstallingenbeleid. 

De BSD-fractie vraagt Uw college wanneer en door wie er besluitvorming heeft plaatsgevonden inzake de afbouw van de subsidieverlening aan het SOG en wat de argumenten daarbij waren.

Tevens vraagt de BSD-fractie zich af hoe bij beëindiging van de activiteiten van de SOG Uw college denkt de leemte dan op te vullen en door wie? 

Graag schriftelijk antwoord. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de BSD-fractie, 

L.H. van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *