INZAGE MILIEUSTUKKEN, KENMERK LK70010

 


 

Bergen op Zoom, 8 februari 2007 

 

Aan Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: inzage milieustukken, kenmerk: LK70010

 

Geacht College, 

Een belanghebbend burger maakte de BSD-fractie er op attent dat de stukken, die in het kader van artikel 8.41 Wet Milieubeheer, ter inzage zijn, niet meer standaard in de hal van het Stadskantoor ter inzage liggen. Men wordt verwezen naar de Regionale Milieudienst, regio West, Bovendonk 27 te Roosendaal. 

De BSD-fractie vindt het merkwaardig en burgeronvriendelijk dat men voor dit soort stukken, voorzover het Bergse zaken betreft, naar Roosendaal zou moeten. Althans dit vermeldt c.q. suggereert de gemeentepagina in de Bergen op Zoomse Bode. Dit lijkt op ontmoediging van burgers om gebruik te maken van hun wettelijke rechten. 

Wie heeft, waarom, besloten om de inzageprocedure te wijzigen? 

De BSD-fractie verzoekt Uw College de inzage weer gewoon standaard in het Bergse Stadskantoor te laten plaatsvinden. 

Beantwoording graag schriftelijk. 

Met vriendelijke groet, 

namens de BSD-fractie, 

L.H. van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *