EFFECTMETING, KENMERK LK70011

 


 

Bergen op Zoom, 17 februari 2007

 

Aan Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: effectmeting, kenmerk: LK70011

 

Geacht College, 

In de Algemene Wet Bestuursrecht, artikel 4.24 is het volgende opgenomen: 

“Indien een subsidie op een wettelijk voorschrift berust, wordt ten minste eenmaal in de vijf jaren een verslag gepubliceerd over de doeltreffendheid en effecten van de subsidie in de praktijk, tenzij bij wettelijk voorschrift (de subsidieverordening) anders is bepaald”. 

Zowel in de verordening, die de Welzijnssubsidies regelt als in de verordening voor de kunst- en cultuursubsidies, is geen sprake van een bepaling hieromtrent. 

De BSD-fractie is derhalve benieuwd of dergelijke vijfjarige verslagen zijn ontvangen van de gesubsidieerde instellingen/organisaties en wat er mee is gebeurd. 

Kunnen deze verslagen ter kennis worden gebracht aan de raad, zodat de raad kennis kan nemen van de effecten van de subsidie en deze kan betrekken bij de beleid- en besluitvorming ten aanzien van subsidieverleningen.

Graag schriftelijke beantwoord. 

Met vriendelijke groet, 

namens de BSD-fractie, 

L.H. van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *