KOSTEN BESTEMMINGSPLANNEN, KENMERK LK70014

 


 

Bergen op Zoom, 23 februari 2007 

 

Aan Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Kosten bestemmingsplannen als gevolg waterbeleid, kenmerk: LK70014

 

Geacht College, 

De waterhuishouding van Nederland staat voor grote veranderingen en ook grote financiële opgaven. Met name de aanwijzing en realisering van de waterbergingsgebieden die qua ruimtelijke ordening vertaald moeten worden in bestemmingsplannen zullen hun weerslag vinden in grote financiële schadeclaims door eigenaren en andere belanghebbenden bij die gebieden, bij de gemeenten. 

Het is een vreemde zaak dat de taken en bestuurlijke opgaven van een andere overheid, die daarover ook de besluiten neemt, voor een andere overheid: de gemeenten grote financiële gevolgen heeft. 

Wat doet c.q. heeft de gemeente c.q. Uw College gedaan om deze problematiek onder de aandacht te brengen van het waterschap en de rijksoverheid?

Wat is in deze de rol van de VNG? 

Is er sprake van samenwerking tussen alle gemeenten in het waterschap Brabantse Delta, b.v. om te komen tot een eerlijke verdeling van de hectares over de gemeenten en daarmee van de financiële risico’s. 

Graag schriftelijke beantwoording, of beantwoording op 28 februari tijdens de waterbeleid bijeenkomst. 

Met vriendelijke groet, 

namens de BSD-fractie, 

L.H. van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *