VRAGEN TBV COMMISSIES 12 T/M 15 MAART

 


 

Vragen ten behoeve van commissies 12 t/m 15 maart 

 

Commissie BV 

– Is het juist dat de camerabewaking van het Stadhuis op de Grote Markt niet dekkend is? Komen er in het camerabereik dode hoeken voor? Zo ja, zijn er plannen ter verbetering? 

– Tijdens de vastenavondperiode zijn er een aantal klachten bij de BSD-fractie binnen gekomen ten aanzien van schade door het gebruik van serpentinespray. Ten opzichte van voorgaande jaren was er meer gebruik van dit feestartikel, maar bleken op een aantal plaatsen dit product slecht verwijderbaar van allerlei oppervlakken zoals muren, lakwerk, auto’s, bestratingen en zelfs vastenavondwagens. Navraag leerde dat dit zelfs voor een feestartikelenwinkel aanleiding was de laatste week dit product niet meer na te bestellen c.q. te verkopen. Hoewel hem niet duidelijk was of zijn producten of die van de grootwinkel c.q. ketenbedrijven de oorzaak was van de schaden. Eigen onderzoek na de vastenavond bleek nauwelijks mogelijk omdat nergens meer het product voorradig bleek. Is het College van deze klachten op de hoogte en welke acties kan het College ondernemen om deze overlast/schade in de toekomst te voorkomen? 

Commissie MDC 

– Over het zwembad bereiken ons klachten van scootmobielgebruikers. Volgens hen ontraden personeelsleden hen hun scootmobiel in de hal achter te laten wegens de kans op vernielingen. Er schijnt geen alternatief te zijn om hun scootmobiel veilig te stallen. Dit betekent voor de gebruikers dat het gebruik van het zwembad, dat vaak therapeutisch voor hen van belang is, wordt belemmerd. Is het College van deze klachten op de hoogte en is de gemeente als aandeelhouder bereid te streven naar een zodanige oplossing dat scootmobiels veilig gestald kunnen worden in/nabij het zwembad de Schelp? 

Commissie RO 

In de rondvraag van RO in januari stelde de BSD-fractie o.a. de volgende vragen: 

Grenzen bebouwde kommen. Wat zijn de grenzen van de bebouwde kommen in de gemeente Bergen op Zoom in het kader van de Boswet en vallen deze samen met de bebouwde komgrenzen in het kader van de Wegenverkeerswet? Wanneer heeft de raad dit vastgesteld? Ambtelijke navraag heeft niet geleid tot een antwoord. 

Antwoord: Het verkrijgen van de informatie heeft enige tijd en vooral veel moeite gekost. De beschikbare tekeningen waren niet meer als hard-copy voorhanden en zijn uiteindelijk via een afdruk van een micro-fiche afbeelding uit het archief gehaald. De documentatie is inmiddels onderweg naar de heer Van der Kallen 

– Tot op heden heb ik niets mogen ontvangen. Wanneer komt deze ‘onderweg zijnde’ documentatie daadwerkelijk bij mij aan? Welke slak is voor het vervoer ingehuurd? 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *