DETAILS 9, KENMERK LK70015

 


 

Bergen op Zoom, 10 maart 2007 

 

Aan Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Details 9, kenmerk: LK70015

 

Geacht College, 

In mijn brief betreffende details 4 (kenmerk LK6048) d.d. 9 augustus 2006 vroegen wij Uw aandacht voor de verzakkingen rond de spoorwegovergang in de Markiezaatsweg. De toen gefotoBSD wegw zuivelpgrafeerde ‘ribbel’ is zeker niet kleiner geworden, eerder het tegendeel. De verkeershinder, die dit object veroorzaakt, wordt nu steeds meer verkeersgevaar. Aanpak is echt gewenst c.q. noodzakelijk. 

Bijgaand een foto van het richtingenbordje op het Zuivelplein. Toeristen raken zo de weg kwijt. Tenzij het College voor toeristen een puzzeltocht met hindernissen beoogt, lijkt aanpak de BSD-fractie wenselijk. We willen toch dat ze terugkomen! 

BSD kl kerkstr 2 BSD kl kerkstrBijgaand tevens een tweetal foto’s van wateroverlast. Locatie Korenmarkt hoek Kleine Kerkstraat/Pastor Lancrietstraat. Bellen naar het klachtennummer heeft niet geleid tot een oplossing. Ook zonder hevige regenval treedt dit op. 

Bovenstaande onderwerpen behoeven geen antwoord, wel directe acties. 

Met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie, 

L.H. van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *