BOMEN, KENMERK LK70018

 


 

Bergen op Zoom, 29 maart 2007 

 

Aan Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: bomen, kenmerk: LK70018 

 

Geacht College,

 

Recent is een groot aantal bomen geveld in het toekomstige gebied Bergse Haven. 

Volgens het raadsbesluit van 26 november 1985 (het laatste waarin de gemeente Bergen op Zoom de grenzen van de bebouwde kom in het kader van artikel 1 lid 5 van de Boswet vaststelde) stonden deze bomen in het gebied waarop de Boswet van toepassing is. 

– Is dit vellen ex artikel 2 lid 1 van de Boswet tijdig ter kennis gebracht van de Minister die het aangaat? 

– Zijn deze bomen in het verleden geplant met subsidie van Rijk en/of Provincie? 

– Zijn er herplant of compensatieverplichtingen? 

– Is Uw College met de BSD-fractie van mening dat actualisering van het voornoemde raadsbesluit gewenst is? 

Beantwoording graag schriftelijk. 

Met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie, 

L.H. van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.