PARKEERPROBLEMATIEK BERGSE PLAAT, KENMERK LK70020

 


 

Bergen op Zoom, 31 maart 2007

 

Aan Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Parkeerproblematiek Bergse Plaat, kenmerk: LK70020 

 

Geacht College, 

Op 24 september 2006 schreef ik Uw College een brief inzake de parkeerproblematiek op de Bergse Plaat, te weten in de straten Scholekster, IJsvogel, Pijlstaart, Watersnip, Slechtvalk en Buizerd. Hier kunnen nu zeker ook de Tureluur, de Fuut en de Lepelaar aan toegevoegd worden. 

Vanuit de burgerij ter plaatse blijven de klachten en angsten komen. Door niet reglementair parkeren neemt de verkeersonveiligheid, vooral voor fietsende kleine kinderen, sterk toe.

BSD plattegrondBijgaand een kaartje van bewoners, die een gewenste uitbreiding van parkeerplaatsen voor personenauto’s op papier hebben gezet ter lediging van de problemen. 

Het doel van de uitbreiding is tweeledig: buiten lediging van de parkeerdruk kan realisatie van een voetpad langs het water aan de Fuut uit recreatief/leefbaarheid oogpunt van belang zijn.

De BSD-fractie verzoekt aanleg van de voorgestelde parkeergelegenheden. 

Graag agendering in de commissie Ruimtelijke Ordening van deze brief en Uw reactie. 

Met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie, 

L.H. van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *