SINT JOSEPHPLEIN, KENMERK LK70019

 


 

Bergen op Zoom, 31 maart 2007

 

Aan Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Sint Josephplein, kenmerk: LK70019 

 

Geacht College, 

Het Sint Josephplein nader zijn voltooiing. De bestrating, de parkeergarage, Mediamarkt, de stoeltjes in de openbare ruimte, het verdient waardering dat het allemaal tot stand is gekomen. Maar is het allemaal goed? Zijn er slachtoffers of benadeelden? Is het gebruik zoals gewenst? 

Over de groene gloed, die voor veel bewoners, tot in de Wilmaflats nabij de snelweg toe, de skyline van Bergen op Zoom beheerst, heeft de BSD-fractie reeds eerder geschreven.

De BSD-fractie is echter verbaasd dat het lijkt of bij de ontwerpen van de parkeergarage, maar ook van reclame-uitingen, niet of niet volledig wordt gekeken naar de belangen van omwonenden.

Als voorbeeld de afscherming van de autolichten in de parkeergarage naar de Burg. van Hasselstraat en de Wassenaarstraat is uitstekend. Naar het Sint Josephplein is deze afwezig voor de bovenste verdiepingen. Moeten de bewoners in het Vestedacomplex, met huren van meer dan € 900,– per maand iedere avond hun gordijnen sluiten? 

De recent aangebrachte spiegelachtergrond aan het Mediamarkt pand/verdieping zal ook de vreugde van die bewoners niet verhogen. Zij zien daarin perfect de reclame op de eigen gevel weerspiegelt en de zon is nu aan die zijde niet meer uit het huis te krijgen, anders dan door de gehele dag de gordijnen te sluiten. 

BSD fiets1 BSD fiets2Het nut van de vandalismebestendige stoeltjes is ook niet zo geweldig, gezien de bijgevoegde foto’s. Of zijn ze bedoeld als fietsenrek? 

Graag zou de BSD-fractie van Uw College vernemen of en wat de overwegingen zijn geweest bij de welstandsadviezen inzake de parkeergarage, zijde Sint Josephplein en inzake de spiegels aan het Mediamarktpand aan het Sint Josephplein en of de belangen van de bewoners aan dat plein aan de orde zijn geweest c.q. zijn afgewogen.

Ook ziet de BSD-fractie graag dat ten aanzien van het wild parkeren van fietsen op het Sint Josephplein wordt opgetreden. 

Wat is Uw beleid ten aanzien van fietsenparkeerplaatsen? De foto van de rekken achter het voormalige postkantoor laat zien dat er op zaterdagmiddag nog alle ruimte is. Of komt dit omdat bezoekers dan wel eerst met hun fiets honderden meters aan hun hand moeten lopen? Fietsen stallen midden in het voetgangersgebied doet toch wel iets vreemd aan. Of begrijpt de BSD-fractie de diepere bedoeling van deze fietsstallocatie niet? 

Beantwoording graag schriftelijk. 

Met vriendelijke groet, 

namens de BSD-fractie, 

L.H. van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *