DETAILS 10, KENMERK LK70021

 


 

Bergen op Zoom, 9 april 2007

 

Aan Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: details 10, kenmerk: LK70021

 

Geacht College, 

Uit recente publicaties blijkt de aandacht voor de luchtkwaliteit en de wens om in dit kader vrachtverkeer zoveel mogelijk uit de bebouwde kom te weren. Goed zo. 

Een voorbeeld waar het beter kan. Wanneer het vrachtverkeer vanaf het industriegebied via de van Konijnenburgweg richting rotonde De Papagaai rijdt, geeft de navigatie de route aan via de Boutershemstraat. Op de rotonde De Papagaai staat alleen het bord “Binnenschelde” en geen verwijzing naar de A58. Onbekenden krijgen dus niet de aanwijzing om via de Markiezaatsweg te rijden. Een bord met de verwijzing naar de A58 op De Papagaai is op zijn plaats. Ophangen dus. 

Bijgaand treft U een tweetal foto’s aan van de nog niet geopende parkeergarage. Was de inrit nu te laag, de vrachtwagen te hoog of liep de oprit te veel op?

BSD garage1 (1) BSD garage1 (2)

Waarom de zuinigheid van de niet door en door gekleurde bakstenen? Nu is elke beschadiging reeds van verre te zien en zal de boel er sneller dan nodig verpauperd (niet heel) uitzien. BSD geen doorgang

Tenslotte een foto met een bord met de vermelding “geen doorgang” op een plek waar een doorgang is beloofd van de Parade naar de Kerkstraat. Vanaf dit wandelpad is dan ten volle de achterkant van de kerk te bewonderen en de herdenkingsmonumenten voor de gevallenen bereikbaar. De BSD-fractie verwacht een spoedige opening van de doorgang. Belofte maakt immers schuld. 

Graag actie, beantwoording hoeft niet. 

Met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie, 

L.H. van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *