Yannik, kenmerk: LK70023

 


 

Bergen op Zoom, 21 april 2007

 

Aan de Burgemeester

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Yannik, kenmerk: LK70023

 

Beste Burgemeester/vader, 

Ene Yannik, vriend/schoolgenoot van ene Bas, beiden U wel bekend, voegt zich met regelmaat bij mijn praatpaal met het vriendelijke, doch dringende verzoek te zorgen voor de inrichting van een speelterreintje in de buurt van de Klipper. 

Omdat Yannik zich ervan bewust is dat zijn persoonlijke relatie met Bas en U geen reden kan zijn voor een voorkeursbehandeling, doet hij een beroep op een lid van het hoogste orgaan (de gemeenteraad) om zijn zaak bij U de ‘baas van de gemeente’ te bepleiten. Hij vindt dat hij, maar ook Bas, die soms bij hem komt spelen, het recht hebben op een ingericht speelterrein, nabij zijn huis zonder gevaarlijke wegen te hoeven overstekken. Naar zijn zeggen delen zijn ouders, buurtgenoten en alle andere belanghebbenden, waaronder Bas, zijn mening en gerechtvaardigde verlangens. 

Gezien Yannik’s grote vertrouwen in ‘belangrijke personen’, zoals een Burgemeester en een vertrouwenwekkend persoon, bij zoiets intrigerends als een praatpaal, waaraan de diepste wensen kunnen worden toevertrouwd, verzoekt ondergetekende nederig Uw aandacht voor deze zaak. 

Yannik en ondergetekende hebben er geen enkel bezwaar tegen als voor de realisering van de gerechtvaardigde wensen anderen, zoals het College van Burgemeester en Wethouders gekend en betrokken worden. 

Yannik en al zijn vrienden en buurtgenoten zien uit naar Uw actie. 

Met vriendelijke groet, 

namens de BSD-fractie, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.