ILLEGALE SOFTWARE, KENMERK HD70027

 


 

Bergen op Zoom, 24 april 2007

 

Aan Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Illegale software, kenmerk: HD70027

 

Geacht College, 

Het is ons gebleken, dat door PC Return van de Stichting Samenwerken, opgeknapte computers voorzien worden van het operating system Windows XP, dat niet bij Microsoft geregistreerd is of kan worden, dus van een illegale versie. Deze computers worden tijdens de verkoopdagen aangeboden aan belangstellenden, die ook niet hierover worden geïnformeerd. Eerst nadat de computers thuis in werking zijn gezet en er enige tijd mee is gewerkt verschijnt een mededeling, dat de software (on-line) moet worden geautoriseerd, wat niet lukt vanwege het illegaal zijn. De mededeling “Deze software is reeds op een andere computer geïnstalleerd” verschijnt daarna met regelmaat. 

Wij vragen ons af of het bij U bekend is, dat door PC Return dienstverlening aan particulieren plaatsvindt. Het betreffen probleemoplossingen en onderhoud. De BSD-fractie vraagt zich tevens af of een gemeentelijke instelling op deze manier in concurrentie kan treden met het vrije ondernemingsschap. 

Wij verzoeken U snel actie te ondernemen om in ieder geval de illegale praktijken te stoppen en om een terughoudend beleid ten aanzien van het optreden door overheidsorganisaties op gebieden waar het bedrijfsleven actief is. 

Graag een schriftelijke reactie. 

Met vriendelijke groet, 

namens de BSD-fractie, 

Louis van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *