VLIEGOEFENINGEN, KENMERK LK70025

 


 

Bergen op Zoom, 24 april 2007

 

Aan Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: vliegoefeningen, kenmerk: LK70025 

 

Geacht College, 

Op maandag 16 april hebben er boven Heimolen langdurig vliegoefeningen met straaljagers plaatsgevonden, inclusief duikvluchten en loopings. Ook boven of in de directe nabijheid van het TNO-complex vonden dit soort relatief risicovolle activiteiten plaats. 

De BSD-fractie spreekt in deze haar verontrusting uit en verbaast zich erover dat deze activiteiten boven niet alleen bewoond, maar ook een gebied met grote risico’s plaatsvinden c.q. mogen plaatsvinden. 

De BSD-fractie verzoekt Uw college Defensie te wijzen op de hoge risico’s ter plaatse en na te gaan of dit soort activiteiten toegestaan zijn boven installaties met risico’s zoals verbonden aan het TNO-complex. Indien dit soort activiteiten strijdig zijn met de regels, verzoekt de BSD-fractie Uw college die stappen te nemen die herhaling voorkomen. 

Uw reactie graag schriftelijk. 

Met vriendelijke groet, 

namens de BSD-fractie, 

Louis van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *