BOMEN EN HET BURGERLIJK WETBOEK, KENMERK LK70029

 


 

Bergen op Zoom, 2 mei 2007

 

Aan Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: bomen en het Burgerlijk Wetboek, kenmerk LK70029

 

Geacht College, 

Op 16 april j.l. was er een hoorzitting van de adviescommissie voor de bezwaarschriften, waarin een zaak besproken werd waarbij o.a. de regeling in het Burgerlijk Wetboek aan de orde kwam inzake de minimale afstand tot de perceelsgrens van een boom. Toepassing van deze regeling zou betekenen dat in het gebied tussen de Augustalaan en het Benedenbaantje (Belvedèregebied) circa 25 bomen op de gemeentelijke 2,5 meter brede paden op termijn verwijderd zouden kunnen worden, indien aanliggende eigenaren dit zouden verlangen. 

Dit zou een ernstige aantasting betekenen van het unieke groene karakter van het gebied. 

Nu kennen de bomen geen enkele bescherming. 

Met de kennis van de BSD-fractie zou opname van de bomen in het bestemmingsplan bescherming kunnen bieden. 

Is het College bereid de bomen bij de eerstkomende herziening van het bestemmingplan daarin op te nemen? 

Een tweede mogelijkheid zou kunnen zijn een beleid te ontwikkelen, bijvoorbeeld o.a. voor dit gebied, waarin kortere plantafstanden zijn toegestaan. 

De BSD-fractie verzoekt Uw College het vorenstaande te overwegen. 

Uw reactie graag schriftelijk. 

Met vriendelijke groet, 

namens de BSD-fractie 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *