JEUGDOVERLAST KINDLINT BOVENBAANTJE, KENMERK HD70028

 


 

Bergen op Zoom, 2 mei 2007 

 

Aan Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: jeugdoverlast kindlint Bovenbaantje, kenmerk HD70028

 

Geacht College, 

De bewoners van de Frederik Hendrikstraat, de Prinses Margrietstraat en de Augustalaan in de nabijheid van het Pannaveldje zijn ten einde raad. Het betreffen medebewoners van onze stad, die inmiddels de vijfenzestigjarige leeftijd zijn gepasseerd en van hun pensioen zouden willen genieten. Zij worden geconfronteerd met een zeer agressieve jeugd, die keihard de gevestigde waarden en normen tart. Regelmatig is volgens de geëigende weg aan politie en gemeente melding gemaakt van de onhoudbare situatie, wat geen resultaat heeft opgeleverd. Onder meer is op 7 februari j.l. een brief hierover gezonden aan wethouder Linssen.

Het moet bij de gemeente bekend zijn, dat er overlast is: elke keer weer dienen dure reparaties en aanpassingen van het veldje, het hekwerk eromheen en de daarachter liggende beplantingen te worden uitgevoerd. 

Deze betrokken bewoners zijn toch al niet te benijden: de herstructurering, die sinds 2000 in de wijk aan de gang is, levert vooral voor deze omgeving veel overlast in de vorm van geluid, trillingen (schudden en schokken) van de woningen en stof. De bouw van de drie flats aan de Augustalaan wordt naar verwachting in 2009 afgerond. Negen jaar hebben de bewoners dan als op een industrieterrein van zware industrie gewoond. Daar komt de jeugdoverlast bij. Een tweetal voortrekkers krijgt een aantal meelopers om zich heen. Het tweetal is bekend bij politie en justitie, omdat ze al meer vernielingen hebben aangericht. Ze zijn niet gecorrigeerd (zoals nu blijkt) en geven een verkeerd voorbeeld aan andere jeugd. 

De bewoners van de Frederik Hendrikstraat en de Prinses Margrietstraat krijgen heel vaak ballen in hun tuinen, die veelal met vernielingen worden terugveroverd. Daarbij wordt persoonlijk geweld niet geschuwd: er vallen letterlijk klappen, de jongeren slaan de bewoners in het gezicht als ze de bal niet snel genoeg terugkrijgen. Dat de omheiningen van de tuinen, de beplantingen en de tuinverlichting het daarbij moeten ontgelden (telkens weer) ligt voor de hand. Het gedonder duurt bij goed weer tot in de vroege ochtenduren. 

De bewoners aan de Augustalaan ervaren heel andere overlast. Het tweetal slaagt er in heel gericht en ver te kunnen gooien met allerlei voorwerpen. Vorig jaar waren dat eieren. Nu is het steen en bouwmaterialen van het bouwterrein. Het resultaat is een kapotte autoruit, flink beschadigde lak van die auto en verfwerk en beschadigde rolluiken van de woningen. Ook op de platte daken van de woningen worden de gegooide voorwerpen teruggevonden. Lekkages worden gevreesd. Maar vooral risico van fysieke, mogelijk ernstige verwonding van de bewoners en voorbijgangers is niet denkbeeldig te noemen. 

Ook de bouw heeft ernstig te lijden van deze jeugd. Een bouwkraan is ’s nachts ernstig beschadigd doordat er zand in de brandstoftank is gegooid en een aantal persleidingen zijn doorgeknipt, gezaagd of gesneden. En nu wordt alleen nog onder het maaiveld gewerkt. Als de bouw op hoogte komt, dan is de ellende voor de bouwwerkzaamheden en de omgeving ervan helemaal niet meer te overzien, wordt gevreesd. De omheining van het bouwterrein vormt geen beletsel voor de jeugd om overal op het terrein rond te kunnen lopen, waarbij diefstal en vernielingen het resultaat vormen. 

BSD verlangt met spoed: 

– actie tegen de voornaamste onruststokende jeugd. Een actie die een corrigerend voorbeeld geeft voor de meelopers 

– voorlichting aan en begeleiding van de jeugd, die zich ophoudt op het pannaveld 

– sluiting van het pannaveld om 22.00 uur 

– doeltreffende handhaving van die sluiting 

– ingeval van nieuwe meldingen door de bewoners een doeltreffende reactie met hoge prioriteit. 

Uw schriftelijk reactie zie ik met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

namens de BSD-fractie 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *