WABO, KENMERK LK70032

 


 

Bergen op Zoom, 5 mei 2007

 

Aan Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Wabo, kenmerk LK70032

 

Geacht College, 

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) komt er aan (medio 2008).

Deze wet gaat grote gevolgen hebben op de gehele systematiek van de vergunningverlening en daarmee op o.a. de organisatie, verantwoordelijkheden, bevoegdheden (wie wordt bevoegd gezag voor wat?), handhaving, enz.

Deze wet zal gevolgen hebben voor veel burgers en bedrijven. 

De BSD-fractie verzoekt het College om middels een raadsmededeling de raad te informeren over de stand van zaken binnen onze gemeente ten aanzien van de introductie van deze wet.

Hierbij zullen onderwerpen als bevoegdhedenoverdracht, behoud lokale kennis, organisatie één-loketsystemen en de effecten op legesopbrengsten, wat de BSD-fractie betreft, aan de orde moeten komen. 

Uw schriftelijke reactie tegemoet ziend, 

Met vriendelijke groet, 

namens de BSD-fractie 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *