WOZ-BENCHMARK, KENMERK LK70033

 


 

Bergen op Zoom, 5 mei 2007

 

Aan Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: WOZ-benchmark, kenmerk LK70033

 

Geacht College, 

De WOZ-benchmark 2003 t/m 2005 van de Waarderingskamer roept bij de BSD-fractie een aantal vragen op, waarvan de BSD alleen de meest prangende onder Uw aandacht brengt. 

De kosten van bezwaar/beroep bedroegen:

2003 € 67.990

2004 € 72.793

2005 € 321.883

Wat is de verklaring van deze stijging? 

De gemiddelde kosten van bezwaar en beroep per object bedroegen in 2005 € 9,06, terwijl dat volgens de benchmark in vergelijkbare gemeenten slechts € 6,96 was.

Wat is de oorzaak van dit verschil en welke lessen trekt Uw College in deze uit de benchmark? 

Ook de kosten van marktanalyse zijn in Bergen op Zoom per object in 2005 circa 40 % hoger dan in gemeenten met een vergelijkbaar aantal WOZ-objecten.

Hoe is dit te verklaren? 

Wat ook opvalt is het benodigde aantal uren dat per 10.000 WOZ-objecten aan gemeentelijke inzet nodig is. In 2005 circa 18 % meer dan in vergelijkbare gemeenten. De totale personeelskosten per 10.000 WOZ-objecten waren in 2005 circa 12 % hoger dan in vergelijkbare gemeenten.

Welke acties worden ondernomen om op het vlak van de personeelskosten te leren van andere gemeenten? 

Wat ook opvalt is het percentage objecten, waarvan de waarde verminderd wordt na bezwaar, dat procenten hoger ligt dan bij vergelijkbare gemeenten.

Wat is hiervan de oorzaak? Het lijkt er op dat het taxeren de afgelopen jaren in Bergen op Zoom minder goed is gebeurd dan elders. 

Uw schriftelijke reactie tegemoet ziend, 

Met vriendelijke groet, 

namens de BSD-fractie 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *