BELOFTE MAAKT SCHULD – 2, KENMERK LK70035

 


 

Bergen op Zoom, 12 mei 2007 

 

Aan Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Belofte maakt schuld 2, kenmerk LK70035

 

Geacht College, 

Met enige verbazing heeft de BSD-fractie kennis genomen van de reactie van de gemeentewoordvoerster in het artikel “Bewoners storen zich aan marktkraam voor de deur” in BN/De Stem van 11 mei 2007. Volgens dit artikel zei zij: “De marktmeester heeft een informeel briefje gestuurd. Half april, stond daarin. Dat wordt nu 1 juni. Daar krijgen de bewoners ook bericht van.”. 

– Wat is ‘een informeel briefje’?

– Hoe kunnen bewoners weten dat een briefje op formeel gemeentelijk papier ‘informeel’ is?

– Sinds wanneer zijn brieven van bevoegde gemeentelijke ambtenaren, zoals een marktmeester, informeel?

– Waarom worden bewoners pas 3 à 4 weken nà half april geïnformeerd dat de gemeente de eerder opgegeven termijn niet haalt?

– Hoe betrouwbaar denkt Uw college dat de gemeente overkomt als op deze wijze met bewoners wordt omgegaan?

– Hoe betrouwbaar lijkt het als gesteld wordt dat er geen lege plekken meer zijn en iedereen de lege plekken op de markt van bijvoorbeeld 3 mei heeft kunnen constateren?

– Wanneer is een gemeentelijke toezegging of aankondiging serieus te nemen? 

In de week van 3 mei heeft de gemeente met gele kaartjes in de vorm van een briefje (vast informeel) aan fietsers aangekondigd (voor de week daarop) in het centrum acties te ondernemen tegen fout geparkeerde fietsen (verwijdering). 

– Hoe komt het dat daarvan voor bewoners, winkeleigenaren en parkeerders bij het station in deze aangekondigde week niets is gebleken?

– Zijn de (informele) aankondigingen van Uw college c.q. Uw ambtenaren in heet vervolg te beschouwen als ‘gebakken lucht’? 

Nu graag schriftelijk antwoord en actie. Dus geen uitstel tot nà 1 juni, maar nu!

In gedachten de BSD-handelswijze: ‘Morgen wordt heden geschreven”. 

Met iets minder vriendelijke,

maar formele groet, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *