GROTE MARKT, KENMERK LK70036

 


 

Bergen op Zoom, 18 mei 2007

 

Aan Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Grote Markt, kenmerk LK70036 

 

Geacht College, 

Toen de Grote Markt voor veel geld werd heringericht, zijn er afspraken gemaakt met de gevestigde ondernemers om een kwaliteitslag te maken, o.a. eenvormige en stijlvolle stoelen, parasols, afscheidingen enz., zodat het aanzicht van de Grote Markt kwaliteit zou uitstralen. 

Eén van die afspraken was ook dat er op het plein geen afscheidingen zouden komen in welke vorm dan ook. De bloembakken van De Bourgondiër zijn in flagrante strijd met deze afspraken c.q. gestelde regels. 

BSD grote markt 2 BSD grote markt1Verder kijkend, blijkt dat ondernemers het niet altijd even nauw nemen met de toegestane terrasgrootte, die middels koperen plaatjes in de bestrating is aangegeven. Ook hier is De Bourgondiër het meest ondeugend. “Landje pik” is hier aan de orde. Naar de plaatjes moet op c.q. onder het terras gezocht worden (zie foto). De veroverde ruimte voor het Stadhuis, ca. 4 meter breed, is wel heel grof (zie foto). Hier wordt niet alleen het zich op het Stadhuis ontnomen, maar zeker de regels met voeten vertrapt. 

Is voor deze extra ruimte wel precariorechten betaald en is deze vergund? 

Aan de zijde van de Zuivelstraat is het “landje pik” veel minder, maar het is hier wel hinderlijk voor de bocht nemende vrachtwagens. 

Handhaving c.q. navordering van de niet betaalde precariorechten lijkt hier op zijn plaats. 

Graag actie! 

Met vriendelijke groet, 

namens de BSD-fractie, 

L.H. van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *