MOTIE KOOPZONDAGEN

 


 

M O T I E 

 

De gemeenteraad van de gemeente Bergen op Zoom in vergadering bijeen op 31 mei 2007 behandelend SROB/07/037 koopzondagen. 

Overwegende dat: 

– de gemeente Roosendaal bij haar besluiten de belangen van andere gemeenten in West Brabant, waaronder Bergen op Zoom, bewust en opzettelijk in hoge mate schaadt; 

– de gemeente Roosendaal de in het verleden gemaakte afspraken op politiek bestuurlijk niveau om te komen tot strategische samenwerking eenzijdig in praktijk brengt op een wijze die de belangen van andere samenwerkende partners in hoge mate schaadt; 

– de gemeente Roosendaal gemaakte afspraken met de gemeente Bergen op Zoom in het kader van taakverdeling op basis van gemeente specifieke kwaliteit niet nakomt; 

– de gemeente Roosendaal op valselijke gronden de steun voor de totstandkoming van een koopcentrum heeft verkregen en nu die gronden voor besluitvorming terzake wenst te herzien. 

Verzoekt het College: 

– de bestuurlijk/strategische samenwerking binnen duostadsverband te beëindigen; 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *