BOMEN EN HET BURGERLIJK WETBOEK – 2, KENMERK

 


 

Bergen op Zoom, 16 juli 2007

 

Aan Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Bomen en het Burgerlijk Wetboek – 2, kenmerk LK70042

 

Geacht College,

 

Dank voor het uitgebreide en welwillende antwoord op onze brief d.d. 2 mei 2007 inzake bomen en het Burgerlijk Wetboek in het Belvedèregebied tussen het Benedenbaantje en de Augustalaan. 

De suggestie om een artikel aan de ‘Boomverordening Bergen op Zoom 2005” toe te gevoegen met betrekking tot de bescherming vanaf 50 cm vanaf de perceelgrens is een suggestie die wij als principe graag omarmen. De 50 cm-grens betekent in het voornoemde Belvedèregebied toch dat een fors aantal bomen buiten de bescherming gaat vallen. Telling en meting, uitgevoerd door een bewoonster ter plaatse leert dat:

3 bomen dichter dan 30 cm bij een perceel/erfgrens staan

4 bomen dichter dan 35 cm bij een perceel/erfgrens staan 

20 bomen dichter dan 40 cm bij een perceel/erfgrens staan 

21 bomen dichter dan 45 cm bij een perceel/erfgrens staan. 

Deze bomen bepalen in hoge mate mede het bijzondere karakter van dit Belvedèregebied. 

De BSD-fractie geeft uw college graag in overweging om de 50 cm grens zodanig te beperken dat vrijwel alle bomen in dit gebied de bedoelde bescherming kunnen gaan genieten. 

Uw reactie tegemoet ziende 

Met vriendelijke groet, 

namens de BSD-fractie, 

L.H. van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.