ORANJEBUURT, KENMERK LK70041

 


 

Bergen op Zoom, 16 juli 2007 

 

Aan Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Oranjebuurt, kenmerk LK70041 

 

Geacht College, 

Reeds een aantal jaren zijn de sloop-, bouw- en herinrichtingsplannen van de wijk ’t Fort in uitvoering. Met name uit de Oranjebuurt komen vragen over de planning van de toekomstige sloop- en bouwactiviteiten. 

De BSD-fractie verzoekt uw college om middels een raadsmededeling de stand van zaken en de planning toe te lichten inzake de verdere sloop- en bouwplannen in de wijk ’t Fort en de Oranjebuurt in het bijzonder. 

Uw reactie tegemoet ziende. 

Met vriendelijke groet, 

namens de BSD-fractie, 

L.H. van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *