WOB ONDERHOUD, KENMERK LK/70046

 


 

Bergen op Zoom, 23 augustus 2007

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: verzoek Wet openbaarheid van bestuur, ons kenmerk LK/70046 

 

Geachte College, 

In het kader van artikel 3 lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) verzoekt ondergetekende inzage in alle dossiers, die betrekking hebben op aanbestedingen, gunningen en opdrachtgevingen van onderhoudswerken, waaronder ook schilderwerken, over de jaren 2005/2007. Voornoemde dossiers zijn die documenten als bedoeld in artikel 3 lid 2 WOB. 

Ondergetekende verzoekt Uw College hem kennisneming van de inhoud toe te staan (artikel 7 lid 1b WOB) en met een beroep op artikel 7 lid 2 WOB de dossiers voor de verzoeker ter inzage te leggen van 17 september tot 28 september van het jaar 2007.

Ondergetekende is bereid onder ede te verklaren dat hij gegevens uit deze dossiers uitsluitend zal gebruiken voor het samenstellen en eventueel publiek maken van gevolgde aanbestedingsprocedures. Hierbij zullen persoonlijke en bedrijfsgegevens van private personen of bedrijven op geen enkele wijze openbaar gemaakt worden, noch anderszins gebruikt. 

In de verwachting dat U de termijnen genoemd in artikel 6 lid 1 en eventueel lid 2 WOB zult respecteren en Uw reactie afwachtend, 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *