DETAILS 14, KENMERK LK/70048

 


 

Bergen op Zoom, 3 september 2007 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: details 14, ons kenmerk LK/70048 – artikel 39 vragen 

 

Geachte College, 

Nu de gemeente de binnenstad heeft opgesierd met leuke stoeltjes en bankjes is het zaak deze bereikbaar te houden. Zowel van winkeliers als van Saver mag verwacht worden dat de containers niet voor of tegen de bankjes worden geplaatst. Graag in het overleg met hen hier aandacht voor vragen. 

De verkeerssituatie rond de Krabbenkooi stoort veel mensen. Wat meer aandacht hiervoor van politie en parkeerwachters achten veel omwonenden en andere belanghebbenden gewenst. 

Bewoners van de Franciscusberg en andere omwonenden van de toekomstige dansschool in de verbouwde bioscoop vragen zich af waar straks de fietsen van de toekomstige bezoekers geparkeerd zullen worden. Nu reeds hebben bijvoorbeeld bewoners van de Franciscusberg last van fietsenstallers op hun binnenpleintje. De BSD-fractie vraagt aandacht voor dit (toekomstige) probleem. 

Veel opmerkingen bij de praatpaal hebben betrekking op handhaving in brede zin. Wat opvalt is dat velen, bij een vergelijking met Roosendaal, vinden dat het daar beter is. Mogelijk is een benchmark met onze duostad op dit punt nuttig. Hoeveel medewerkers kent ons bureau handhaving en hoeveel kent diezelfde afdeling in Roosendaal? 

Een handhavingssuggestie was: laat alle buitendienstmedewerkers, die dit willen, een opleiding volgen tot BOA en geef ze, als ze het halen, niet alleen de bevoegdheid, maar ook een toeslag. 

Bij mijn praatpaal komen vaak klachten binnen over de verkeersafwikkelingen van de Bergse Plaat. Veel vragen komen neer op: waarom zijn de aansluitingen van de Gertrudisboulevard, de Laan van Hildernisse-Noord/Zuid en de Laan van Reimerswaal niet middels een rotonde aangesloten op de Markiezaatsweg? Argumenten: veiliger, doelmatiger en men haalt de snelheid uit het verkeer op de Markiezaatsweg, waar de 50-kilometergrens vaak, zo niet altijd, wordt overschreden. Zijn er plannen voor een aanpak? Zo ja, wanneer? 

Een ander verkeersonderwerp is de soort asfalt en de geluidsoverlast van de Laan van Reimerswaal. De rare situatie doet zich voor dat op die laan in het tweede deel (globaal vanaf het Lodijkepad) er geluidsarm asfalt ligt. In het eerste deel, met de hoogste verkeersintensiteit, ligt gewoon asfalt met alle geluidsoverlast van dien. Die overlast wordt nog verergerd door de zigzagstrepen die bij het erover heen rijden een ware roffel opleveren met dito overlast voor omwonenden. Wanneer komt hier geluidsarm asfalt? 

Graag schriftelijke beantwoording. 

Met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *