GEMEENTELIJKE BASIS ADMINISTRATIE, KENMERK LK/70052

 


 

Bergen op Zoom, 15 september 2007

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: gemeentelijke basis administratie, ons kenmerk LK/70052 Artikel 39-vragen 

 

Geachte College, 

Naar aanleiding van een artikel in het VNG Magazine van 14 september 2007 met de kop “Bezem door vervuilde bestanden GBA” heeft de BSD-fractie een aantal vragen. 

– In hoeverre is er kennis van de mogelijke vervuiling van de GBA van onze gemeente? 

– Is naar aard en omvang van deze vervuiling onderzoek gedaan? 

– Zo ja, wat waren de uitkomsten en op welke wijze is deze aangepakt? 

– In andere gemeenten ziet ondergetekende met regelmaat oproepen aan niet meer te vinden ingeschrevenen om zich te melden c.q. tegen hun uitschrijving bezwaar te maken. Komt uitschrijving van niet te vinden ingeschrevenen bij ons ook voor en hoe wordt dit vormgegeven? 

– Wordt vergelijking van bestanden van bijvoorbeeld gemeentelijke belastingen, burgerzaken en SoZaWe ook in Bergen op Zoom toegepast? 

– Hoe worden verschillen onderzocht? 

– Wordt bij formele leegstand van panden (geen ingeschrevenen) contact opgenomen met de energie- en waterbedrijven of telefoonaanbieders of er sprake is van afnames? 

– Wordt bij formele leegstand ook fysiek gecontroleerd of dit overeenkomt met de werkelijkheid? 

Bewoning bij formele leegstand kan volgens het artikel gelegen zijn in “onwetendheid, illegale bewoning en/of calculerende burgers”. “Fysiek kijken – dat is ook verder dan administratief kijken – levert dan heel wat op”, aldus het artikel. 

Graag schriftelijke beantwoording.

Met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *