PROVINCIAAL BESTUURSAKKOORD, KENMERK LK/70054

 


 

Bergen op Zoom, 21 september 2007

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: provinciaal bestuursakkoord, ons kenmerk LK/70054 artikel 39 vragen 

 

Geachte College, 

De Provincie werkt op dit moment aan de uitwerking van het bestuursakkoord 2007 – 2011, waarin additioneel 500 miljoen euro te verdelen is in diverse programma’s/thema’s: 

– vertrouwen in Brabant 

– mooi Brabant 

– schoon Brabant 

– dynamisch Brabant 

– perspectiefrijk Brabant 

– bereikbaar Brabant en 

– verbindend Brabant 

Middels een aantal brainstormcessies, waarvoor een groot deel van het ambtenarenapparaat van de Provincie waren uitgenodigd, zijn ideeën geïnventariseerd hoe die 500 miljoen euro in deze programma’s/thema’s te verdelen over diverse projecten. 

Mijn West Brabantse achterdocht geeft ondergetekende het gevoel dat de kans groot is dat deze ambtenaren en gedeputeerden (die vooral uit Midden en Oost Brabant komen) vooral oog zullen hebben voor ideeën en projecten uit hun eigen woon- en werkregio. Zonder ook maar iets te weten over hoeveel geld naar welk project of idee gaat, zou de BSD-fractie van uw college graag willen weten of er Bergse of West Brabantse projecten zijn ingediend en zo ja, welke? 

Tevens is de BSD-fractie benieuwd of uw college daartoe uitgenodigd is en zo ja, of uw college bekend is met de criteria op basis waarvan provinciale gelden in het kader van het provinciale bestuursakkoord worden verdeeld. 

Uw reactie graag schriftelijk 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *