SYNAGOGE, KENMERK LK/70057

 


 

Bergen op Zoom, 5 oktober 2007

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: synagoge, ons kenmerk LK/70057

 

Geacht College, 

Met enige verbazing heb ik, naar aanleiding van opmerkingen bij mijn praatpaal, moeten concluderen dat er in de Synagoge een expositie is van schilderijen. In een functionerende synagoge is soberheid uitgangspunt. De blijvende inrichting van het gebouw is sober en geïnspireerd op de historie van het gebouw. Over de in het verleden aangebrachte ‘gouden’ teksten rond de pilaren is zelfs overleg geweest met het Amsterdamse Rabbinaat over de vraag of dit wel kon. In het licht van de historie en de verdere inrichting van het gebouw is een (commerciële) expositie van schilderijen in de ogen van bezoekers ook deels ongepast en voor bezoekers met Joods religieuze motieven zelfs kwetsend. Wat ook bevreemding opwekt is dat de expositie is ingericht zonder (voorafgaand) overleg met de gidsen van de SBM. Zij hadden dan de bezwaren ten aanzien van de combinatie van voormalige synagoge en expositieruimte kunnen aangeven en onderbouwen. 

De BSD-fractie verzoekt uw College de expositie in de synagoge te beëindigen c.q. te verplaatsen en dit gebouw in de toekomst te vrijwaren van een gebruik dat strijdig is met de traditie van een Joods religieus gebruik. 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *