DETAILS 18, KENMERK LK/70059

 


 

Bergen op Zoom, 18 oktober 2007 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: details 18, ons kenmerk LK/70059

 

Geacht College, 

In de raadsvergadering van 13 september bij de behandeling van Raadsmededeling RMD07-0102, waarin voorkwam “Wij zullen onze administratieve processen (nog) strak(ker) inrichten en aan tijdig beslissen prioriteit geven”, heb ik nadrukkelijk gewezen op de wenselijkheid c.q. noodzaak om op korte termijn de afhandelingstermijnen van bezwaar- en beroepschriften te verkorten tot de wettelijke termijn van 10 weken, eventueel gemotiveerd te verlengen tot 14 weken. Bij deze behandeling heeft uw college bij monde van de burgemeester aangegeven dat verkorting van de behandelingstermijnen, mede in het licht van de komende Wet Dwangsom, alle aandacht zou krijgen.

Die aandacht, die prioriteit, die nadruk op ‘nog strakker’ is nog niet geland bij de adviescommissie voor de bezwaarschriften, noch bij behandelende ambtenaren. Als voorbeeld de behandeling op 16 oktober van een bezwaarschrift van een paardenfokker, wiens bouwaanvraag voor aanpassing van het dak van een stal was afgewezen. 

Tijdens de zitting benadrukte de bezwaarmaker het belang van een spoedige afhandeling. Het dak was rot en lekte langs alle kanten. Het geschil spitste zich toe op de onduidelijkheid over het feit of het gebouw wel of niet eerder vergund was. Een oude bouwvergunning was niet bepalend voor de huidige locatie! 

De voorzitter van de adviescommissie kwam tot de conclusie dat, indien de bezwaarmaker samen met de behandelend ambtenaar een uurtje het archief in zouden duiken, een en ander snel verduidelijkt zou kunnen worden. De bezwaarmaker was er klaar voor. De voorzitter informeerde nog wanneer het archief open was en vroeg toen de behandelend ambtenaar hoeveel tijd hij nodig had. Zonder blikken of blozen kwam de mededeling: “vier weken”. De voorzitter probeerde nog even of het niet sneller kon, “drie weken misschien”, maar de ambtenaar was helder: vier weken om een bezoek te plannen aan het archief en even de voorzitter laten weten wat gevonden was. 

Hoezo, dienstbare organisatie? 

Hoezo, ‘nog strakker’ en ‘alle aandacht’? 

Met die instelling wordt het straks dik betalen als gevolg van de Wet Dwangsom en veel imagoschade en veel excuses in de raad. Ik zit daar niet op te wachten! 

Graag een andere instelling: actie dus. 

Lijstjes zoals de “beste binnenstad van Nederland” zijn in. In Plus Magazine het lijstje van de meest “krenterige gemeenten” als het gaat over het uurtarief voor huishoudelijke hulp middels het budgethouderschap bij een persoonsgebonden budget. Bergen op Zoom schittert op dit lijstje bij de top tien met een tarief dat nog geen 59 % bedraagt van het tarief dat de nummer 1 van het lijstje met de meest Gulle Gemeenten, hanteert. 

Ondergetekende heeft, middels uw brief kenmerk U07-017137, kennis genomen van uw opvattingen/illusies inzake het mogelijk binnenhalen van provinciale gelden. Uw slotzin: “Het college zal afzonderlijk, dan wel gezamenlijk met de Brabantse Buitensteden en de Bestuurlijke regiegroep bij GS projecten indienen welke in lijn zijn met het collegeprogramma alsmede de Strategische agenda West Brabant” wekte de indruk dat er straks nog wat te halen valt. 

Te laat!! Het grootstel deel is al verdeeld. Lees Brabant Ezine van deze week en de provinciale begroting. Het grootste deel van de provinciale extra 1 miljard euro gaat naar andere gebieden dan West Brabant. Per inwoner is West Brabant en onze gemeente afgescheept met een fooitje. Lees mijn brief d.d. 21 september 2007 nog eens na (zie bijlage). 

Uw voorgenomen acties blijken mosterd na de maaltijd. De pot is reeds ver leeg en West Brabant en uw college laten het weer gebeuren. 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.