ROL BURGEMEESTER/PRESIDIUM, KENMERK LK/70061

 


 

Bergen op Zoom, 31 oktober 2007 

 

Aan de Voorzitter van de Gemeenteraad 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: rol burgemeester/presidium, ons kenmerk LK/70061

 

Geachte Burgemeester 

Op 30 oktober j.l. was er een “Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer”, waarvan volgens de agenda de ‘status verkennend informatief’ was. Volgens de agenda was “Artikel 17 spreekrecht burgers niet van toepassing”.

Hoe is dit mogelijk? 

Nergens in de “verordening op de raadscommissies 2006”, vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering op 30 maart 2006, is te vinden dat een dergelijke status tot de mogelijkheden behoort. Navraag leerde dat het Presidium, na een emailconsultatie van de leden, daartoe (zonder bijeen te komen) had besloten. 

Het kan niet zo zijn dat een Presidium een door de gemeenteraad vastgestelde verordening buiten werking kan stellen. Dit acht ondergetekende een flagrante minachting van door de gemeenteraad vastgesteld rechtsregels en een aantasting van de rechtszekerheid van de burger. U, als voorzitter van de gemeenteraad en het Presidium, wordt geacht toe te zien op handhaving van recht en regelgeving binnen het functioneren van de gemeenteraad. 

Op welke wijze bent u betrokken geweest bij deze besluitvorming binnen het Presidium en op welke gronden heeft u gemeend dat een dergelijk Presidiumbesluit (zo dit er formeel al was – per email) rechtsgeldig kan zijn? 

Uw beantwoording afwachtend. 

Hoogachtend, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *