SCHILDERWERKEN

 


 

Bergen op Zoom, 3 november 2007

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom

 

Geacht College, 

Ondergetekende heeft op vrijdag 2 november j.l. op bureau documentaire informatievoorziening de dossiers in kunnen zien van de aanbestedingen en gunningen in 2006 van schilderwerk door de gemeente Bergen op Zoom.

Al deze gegunde werkzaamheden werden geacht afgerond te zijn en derhalve mag ondergetekende veronderstellen dat de ingeziene dossiers een compleet en getrouw beeld geven van de gevolgde aanbestedings- en gunningsactiviteiten ten aanzien van de door de gemeente ingekochte schildersdiensten. 

Gelet op de door mij getekende verklaring van waarborging van zorgvuldig gebruik van persoonlijk en bedrijfsgegevens zal ik mij onthouden van het noemen van namen van personen of bedrijven. 

Op de eerste plaats wil ondergetekende via uw College het bureauhoofd documentaire informatievoorziening bedanken voor zijn welwillende en adequate medewerking. 

Feitelijk heeft ondergetekende vijf dossiers bekeken, te weten: 

– schilderwerk Stadskantoor Bergen op Zoom 

– schilderwerk bibliotheek Halsteren 

– schilderwerk Markiezenhof 

– schilderwerk Sint Gertrudiskerk 

– diverse incidentele opdrachten. 

Naar aanleiding van het dossieronderzoek zijn de volgende bemerkingen te maken: 

•Minimaal vanaf 1996 is al het schilderwerk in en aan het Markiezenhof door één en hetzelfde schildersbedrijf verricht.

•Alle opdrachtbonnen in 2005 en 2006 betreffende het schilderwerk Markiezenhof betreffen bedragen tussen € 8.970 en € 9.996. Voor ondergetekende curieus in het besef dat volgens het geldende aanbestedingsbeleid opdrachten onder de € 10.000 enkelvoudig onderhands gegund mogen worden.

•40 % van de diverse incidentele opdrachten in 2006 zijn naar één bedrijf gegaan; de andere 60 % werden verdeeld over 7 bedrijven.

•Bij de enige onderhandse aanbesteding, die in de dossiers te vinden was met meerdere inschrijvers (5), was het bedrijf dat alle opdrachten in het Markiezenhof uitvoert en 40 % van de diverse incidentele opdrachten mag uitvoeren, de duurste. 30,8 % duurder dan de goedkoopste!

•Op basis van het dossier Stadskantoor moet geconcludeerd worden dat er één gunning geweest is voor binnenschilderwerken die in strijd met het formele aanbestedingsbeleid voor ca. € 60.000 vergund is aan het bedrijf, dat ook in de dossiers Markiezenhof en diverse incidentele opdrachten als meest begunstigde blijkt te zijn. Het dossier bevat geen enkele verwijzing naar meervoudige aanbesteding. Wel een verwijzing naar een technisch rapport van een verffabrikant. Het rapport bevond zich echter niet in het dossier. 

Ondergetekende vraagt uw aandacht voor bovenvermelde constateringen. 

Hoogachtend, 

uw dienstwillige burger, 

L.H. van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *