DETAILS 19, KENMERK LK/70071

 


 

Bergen op Zoom, 8 december 2007 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: details 19, ons kenmerk LK/70071

 

Geacht College, 

Bij brief van 14 april 2007 vroeg de BSD-fractie uw aandacht voor de overdaad aan licht op het Lourdesplein. Tot op heden heeft dit niet geleid tot verlaging van de lichtsterkte ter plaatse. Het aantal opmerkingen daarover bij mijn praatpaal is stijgende. Burgers begrijpen niet hoe verlaging van het energiegebruik met de mond beleden wordt en een volstrekt overbodige overdaad aan verlichting kan voortduren. Actie graag! 

De Roskamstraat is deels geasfalteerd. Het gedeelte dat niet is aangepakt ligt er droevig bij en is voor voetgangers, die wat slechter ter been zijn, slecht toegankelijk c.q. gevaarlijk. 

Wanneer wordt het resterende deel van de Roskamstraat aangepakt? 

Liever actie, dan is antwoord overbodig. Als actie op korte termijn er niet inzit, graag een schriftelijke reactie. 

Met vriendelijke groet, 

namens de BSD-fractie, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *