BURENGESCHIL, KENMERK LK/70072

 


 

Bergen op Zoom, 19 december 2007   

 

Aan het College van

Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

 

 

Betreft:  burengeschil, ons kenmerk LK/70072

 

Geacht College, 

In het besef dat de onderhavige zaak in strikte zin een geschil is tussen twee buren, vraagt ondergetekende toch uw aandacht in deze, omdat er een aantal publieke belangen mee in het geding zijn. 

De feiten:

–         Een forse naaldboom (diameter ca. 50 cm.) staat tegen de erfafscheiding van Middelgaard 7 aan de zijde van Middelgaard 9.

–         In het verleden (1997) veroorzaakte deze boom reeds schade aan dakafvoer, riolering en erfafscheiding.

–         Kapvergunning werd in 1997 door de gemeente geweigerd.

–         In 1998 is nieuwe erfafscheiding (stenen muur) aangebracht en deze moet nu gestut worden omdat de boom de muur met wortels ondermijnt en wegdrukt.

–         De boom staat op particulier terrein maar wel in het publieke domein. Hij staat op niet afgerasterde grond naast een brandgang.

–         Door eerdere ingrepen (eenzijdig snoeien en wortelverwijdering ter bescherming van riolering en opstand) is de boom steeds meer gaan hellen.

–         Het verwijderen van de boom is ondertussen een kostbare zaak geworden.

–         Eerdere pogingen van de bewoners van Middelgaard 9 tot een minnelijke oplossing, bijvoorbeeld door kostendeling, zijn niet succesvol gebleken. 

Gelet op de publieke belangen zoals voorkoming burenruzies, de in het geding zijnde veiligheid vanwege de helling van de boom, het feit dat de boom zich in het publieke domein bevindt, alsmede het feit dat de eerdere weigering van een kapvergunning de situatie verergerd heeft (1997), waardoor de gemeente medeveroorzaker is van de huidige problematiek, verzoekt ondergetekende de gemeente middels uw college in deze een bemiddelende rol te spelen, zodat dit geschil tussen de bewoners van Middelgaard nummers 7 en 9 beëindigd wordt. 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *