PROJECT NERO, KENMERK LK/70074

 


 

Bergen op Zoom, 31 december 2007

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: project NERO, ons kenmerk LK/70074

 

Geacht College, 

In de Volkskrant van 29 december j.l. stond een artikel met de kop “Cursus opvoeden of 100 euro boete” over het Belgische project NERO (Normstelling En Responsabilisering naar aanleiding van Overlast) in Mechelen. 

Het project is simpel in aanpak en uitvoering, maar wel met een succespercentage van 80 % (volgens dit artikel).

De essentie is: overlast gevende jongeren worden opgepakt en naar het politiebureau gebracht. Daar kunnen ouders o.a. de keuze krijgen: opvoedcursus volgen of 100 euro transportvergoeding betalen. 

De BSD fractie verzoekt uw College kennis te nemen van de Mechelse aanpak en te bezien of een dergelijke aanpak ook in Bergen op Zoom mogelijk is. 

Beantwoording is niet nodig, actie wel. 

Met vriendelijke groet,

namens de BSD fractie, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *