VUURWERK

 


 

Bergen op Zoom, 1 januari 2008

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: vuurwerk

 

Geacht College, 

Als burger en binnenstadsbewoner vraag ik mij af hoe schizofreen kan de overheid zijn?

We geven honderden miljoenen uit om fijnstof te bestrijden. Leggen desnoods de bouw van wegen, wijken en bedrijven stil als de normen worden overschreden of dreigen te worden overschreden. Ook de activiteiten van ondernemingen, alsmede het verkeer kunnen beperkingen worden opgelegd als de normen worden overschreden en daarmee de volksgezondheid mogelijk wordt geschaad. Maar vuurwerk, met alle gevolgen voor leefbaarheid, gezondheid en milieu, dat mag blijven. 

Dit jaar hebben mijn katten, echtgenote en mijzelve helaas moeten ervaren wat overmatig vuurwerk afsteken vermag aan te richten. 

Sedert 14 jaren woonden we met enig genoegen op dit adres in de binnenstad van Bergen op Zoom. Het eerste jaar werd éénmaal ruw verstoord toen onverlaten de gemeentelijke afvalbak, die zich toen nog in de straat bevond, opbliezen en daarbij de voordeur van mijn woning zwaar beschadigd werd. Daarna genoten we van vele rustige oudejaarsavonden. Tot de afgelopen jaarwisseling. 

Van de zomer is een nieuw gezin in de straat komen wonen. Een keurig gezin dat zich moeiteloos inpaste in het gebeuren in de straat. Daar was op oudejaarsavond een feestje met een aantal jongeren. Omstreeks 20.00 uur begon het afsteken van het vuurwerk hetgeen met tussenpoosjes duurde tot 0.30. Men hield zich keurig aan de wettelijke voorschriften omtrent de tijdstippen dat vuurwerk afgestoken mag worden. Ook plaatste men het af te steken vuurwerk overwegend ook midden op de straat. Maar het kabaal was verschrikkelijk. Door de nieuwe wettelijke bepalingen is zwaarder vuurwerk legaal geworden. Maar is dit vuurwerk geschikt om afgestoken te worden in een straat van circa 6,8 meter breed met huizen van tussen de 8 en 10 meter hoog? 

Feitelijk was het geluidsterreur. De televisie was niet te volgen en telefoneren met de familie was het grootste deel van de tijd ook niet mogelijk. Twee van de drie poezen zochten, met grote angstig ogen hun toevlucht in de kelder. De derde is met haar 18 jaar stokdoof en sliep door alles heen.

Zelf waren we gevangenen in onze eigen huis. De stank en chemische mist was buiten ondragelijk. Ook binnen werd de atmosfeer, waarin deze (benauwde) longpatiënt en mijn echtgenote die aan hartfalen lijdt, niet te harden. Maar nog altijd beter dan buiten.

In mijn eigen huis werd ik en mijn gezin blootgesteld aan chemicaliënconcentraties waarvoor mijn voormalige werkgever, als hij mij daarmee belaste, zwaar beboet zou worden. 

De onbeschrijflijke rDCF 1.0otzooi in de straat na afloop (zie foto) werd de volgende dag door de hardwerkende mannen van Saver tussen 10.35 en 10.50 zeer adequaat opgeruimd. Zelfs de achter gebleven kartonnen dozen werden even later netjes opgeruimd. De kleine beschadigingen aan ons, deze zomer voor circa 6000 euro geschilderde, pand zal ik zelf op moeten lossen of moeten regelen met de daders. Dat leidt dus tot niets of tot ongezellige verhoudingen in de straat. 

Wat bedrijven niet mogen of een vergunning voor nodig hebben mogen gewone burgers op oudejaarsavond en nieuwjaarsnacht volkomen legaal wel, zoals: 

– ernstige geluidsoverlast veroorzaken,

– gehoorschade toebrengen,

– (voor de afstekers) gehoorschade oplopen,

– huisdieren traumatiseren,

– mensen als ondergetekende letterlijk een benauwde avond en nacht bezorgen,

– mensen door het aanhoudende lawaai aanzienlijke stress bezorgen, terwijl zij als hartpatiënt dat juist zouden moeten vermijden,

– mensen door het binnengedrongen fijnstof extra huishoudelijk werk bezorgen, terwijl ze dat qua gezondheid al slecht aan kunnen,

– chemische mist veroorzaken,

– fijnstof veroorzaken en verspreiden, waardoor op 1 januari grote delen van het land lijden onder door fijnstof veroorzaakte smog,

– de bodem verontreinigen met chemische schadelijke stoffen,

– zure regen veroorzakende stoffen in de atmosfeer brengen,

– via de gescheiden rioolafvoer chemicaliën in het oppervlaktewater brengen. 

Saver deed in opdracht van de gemeente uitstekend werk! Maar welk voorbeeld geven we de jeugdige vuurwerk afstekers? Vroeger in de Rotterdamse volkswijk waar ondergetekende opgroeide, moest je de rotzooi die je zelf maakte ook zelf opruimen. Deed je dit niet dan viel niet alleen de buurt collectief over je heen, maar kreeg je ook een stevige boete van de gemeente. Dus met de beperkte financiële middelen en de sociale controle van toen liet je het wel uit je hoofd zo’n rotzooi te maken. 

Nu ruimt de gemeente het op en waar zeuren we dan over! Of zouden we als samenleving om alle, in deze brief aangegeven, gevolgen te voorkomen toch eens moeten kijken of de overheid, dus ook de gemeente, vuurwerk afsteken alleen toe moet staan op daartoe aan te wijzen plaatsen.

Of beter: wordt het geen tijd om gebruiken, uit een tijd dat we nog niet wisten welke gevolgen het afsteken van vuurwerk had, te verbieden of anders in te richten. 

Met vriendelijke groeten en de beste wensen voor 2008 

De burger,

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *