BRANDWEER. KENMERK LK/80002

 


 

Bergen op Zoom, 8 januari 2008 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Brandweer, ons kenmerk LK/80002

 

Geacht College, 

Tijdens de nieuwjaarstoespraak verwees de burgemeester naar de toekomstige ontwikkelingen van de brandweerzorg in onze gemeente (“Begin dit jaar willen we een knoop doorhakken over de huisvesting van de brandweer in de stad. En we gaan dit jaar verder met het versterken van de brandweer in de veiligheidsregio. De noodzaak daartoe werd in het afgelopen jaar ook mede zichtbaar bij de grote brand rondom het bedrijf Hemi in Halsteren”). 

Mede naar aanleiding van dit citaat heeft de BSD fractie een aantal vragen. Te weten:

– Op welke wijze werd de noodzaak van een verdere versterking van de brandweer in de veiligheidsregio zichtbaar bij de Hemi brand?

– Van een brandweerman begreep ondergetekende dat mogelijk dit of volgend jaar er een regionale brandweer zal worden gevormd bestaande uit de 26 gemeenten uit Midden en West-Brabant. Wie is in dit klaarblijkelijk voorgenomen besluit de initiatiefnemer en wanneer is/wordt daar over in de gemeenteraad gesproken?

– Wie heeft de wenselijkheid van een dergelijke grote regionale brandweer uitgesproken c.q. bepaald?

– Het is toch nog steeds zo dat brandweerzorg een autonome gemeentelijke taak is? 

Graag een schriftelijke beantwoording voor de eerstkomende commissie week. 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.