WOB ONDERWIJSHUISVESTING, KENMERK LK/80001

 


 

Bergen op Zoom, 8 januari 2008 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: verzoek Wet openbaarheid van bestuur, ons kenmerk LK/80001 

 

Geacht College, 

In het kader van artikel 3 lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) verzoekt ondergetekende inzage in alle dossiers, die betrekking hebben op alle aanvragen van gebruiksvergunningen voor de schoolgebouwen van de Lowys Porquinstichting en de stichting ABBO (Stichting Algemeen Bijzonder Basisonderwijs) nà 2000. Voornoemde dossiers zijn die documenten als bedoeld in artikel 3 lid 2 WOB. 

Ondergetekende verzoekt Uw College hem kennisneming van de inhoud toe te staan (artikel 7 lid 1b WOB) en met een beroep op artikel 7 lid 2 WOB de dossiers voor de verzoeker ter inzage te leggen van 4 februari tot en met 8 februari 2008. 

Ondergetekende is bereid onder ede te verklaren dat hij gegevens uit deze dossiers uitsluitend zal gebruiken voor het samenstellen en eventueel publiek maken van gevolgde procedures, looptijdprocedures, voorschriften, rapportages enz.. Hierbij zullen persoonlijke en gegevens van private personen of stichtingen op geen enkele wijze openbaar gemaakt worden, noch anderszins gebruikt. 

In de verwachting dat U de termijnen genoemd in artikel 6 lid 1 en eventueel lid 2 WOB zult respecteren en Uw reactie afwachtend, 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *