OPENBAARHEID MILIEU INFORMATIE, KENMERK LK/800010

 


 

Bergen op Zoom, 26 januari 2008 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Openbaarheid milieu informatie, ons kenmerk LK/800010

 

Geacht College, 

In het Binnenlandsbestuur van 25 januari 2008 staat een artikel over hoe de gemeenten tot op heden om zijn gegaan met de verplichtingen, voortvloeiende uit het Verdrag van Aarhus inzake het openbaar/toegankelijk maken voor de burger van lokale milieu-informatie.

Uit het artikel blijkt dat slechts één op de tien gemeenten (veelal kleintjes) aan deze verplichtingen voldoet. 

Op 28 april 2005 heeft de gemeenteraad van Bergen op Zoom het Milieu-uitvoeringsprogramma 2005 vastgesteld, met daarin onder het kopje “Openbaarheid milieu-informatie” de volgende tekst: “Vanwege het Aarhus-verdrag moet de gemeente voldoen aan een aantal voorwaarden bij het beschikbaar stellen van milieu-informatie. Het is de bedoeling om dit jaar te komen tot een voorstel hoe de actieve informatievoorziening, via bijvoorbeeld internet en de leeszaal, verbeterd kan worden.” 

Ondergetekende heeft tevergeefs gezocht naar dit toegezegde voorstel. 2005 is reeds lang historie.

– Wat is de stand van zaken?

– Is er een dergelijk voorstel door de gemeenteraad ontvangen?

– Zo ja, wanneer is dat dan door de gemeenteraad vastgesteld?

– Voldoet de gemeente aan het Verdrag van Aarhus?

– Zo ja, is verbetering mogelijk naar het voorbeeld van Nijmegen waar zeer veel lokale milieu informatie via de website van die gemeente voor iedere burger bereikbaar is? 

Graag een schriftelijk antwoord. 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *