KAPPEN BOMEN LAANSTRUCTUUR. KENMERK LK/80015

 


 

Bergen op Zoom, 8 februari 2008

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Kappen bomen laanstructuur nabij Ruytershove, ons kenmerk LK/80015 

 

Geacht College, 

Reeds op 6 december 2006, kenmerk LK6065, schreef ondergetekende uw College een brief over de gebleste bomen in de laanstructuur nabij kwekerij Ruytershove. Helaas zonder het gewenste effect. Nu moet ondergetekende constateren dat de mooie laanstructuur ter plaatse geheel verwoest is en deels mooie bomen het veld hebben moeten ruimen omdat zij van origine deels uitheems waren. Wat erger is, is dat met de monumentale grote bomen ook een aantal traditionele broedplaatsen van grote roofvogels verdwenen zijn. Volgens vogelaars o.a. een havik- (slechts circa 2000 broedparen in ons land) en een buizerdhorst (slechts circa 5000 á 6000 broedparen). Deze grote rovers nestelen bij voorkeur in grote hoge bomen.

Helaas is in deze, naar mijn mening, de houtopbrengst belangrijker geweest dan natuurbehoud en de broedplaatsen van voor Nederland relatief zeldzame grote rovers. 

Onder het mom van natuurontwikkeling en verloving met van origine Nederlandse loofbomen worden, zonder oog voor andere natuurbelangen, grote bomen en broedplaatsen vernietigd. Jammer, want een biotoop met grote roofvogels is van groot belang voor een gezonde duurzame natuurontwikkeling. 

Een gemiste kans. 

Antwoord hoeft niet. Een andere houding ten aanzien van natuurbehoud en ontwikkeling wordt wel op prijs gesteld. 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *