UITRIJDEN MEST MOLENPLAAT, KENMERK LK/80016

 


 

Bergen op Zoom, 12 februari 2008

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Uitrijden mest op de Molenplaat, ons kenmerk LK/80016 

 

Geacht College,

 

Bijgaande foto’s zijn gisteren, maandag 11 februari 2008, genomen op de Molenplaat. Ook in 2007 bereikten mij geluiden dat er grote hoeveelheden varkensmest uitgereden werden op de Molenplaat. 

Het verbaast de BSD fractie dat in een gebied met hoge natuurwaarden, waar natuurontwikkeling een hoge prioriteit zou moeten hebben, dit soort activiteiten plaats kunnen vinden. 

Is hier sprake van illegaal handelen.?

Zo ja, waarom wordt hier niet tegen opgetreden en wie is voor handhaving verantwoordelijk.? 

Zo nee, hoe is het mogelijk dat dit kan in gebieden met hoge natuurwaarden die bestemd zijn voor natuurontwikkeling? 

Wie is op dit moment de grondeigenaar? 

Indien de gemeente dat is, zijn er gronden verpacht? 

Zo ja, onder welke voorwaarden? 

Wordt bij een eventuele verpachting van gronden door de gemeente voorwaarden gesteld voor het gebruik, bijvoorbeeld om de natuurdoelstellingen die op die gronden rusten te bereiken? 

Graag een schriftelijk antwoord. 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der KallenBSD milieu 01

 

 

 

 

 

 

BSD milieu 02 BSD milieu 03 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *